وبلاگ کاسپید

10 گام در طراحی برای دریافت CTR بیشتر

مدیریت یکسایت برای تشویق بازدیدكنندگان به "كلیکكردن" بر روی لینکو یا گرافیكی در وب سایت باید چند نكته مهم را رعایت نمایند. مراحل زیر برای دریافت "كلیك" به شما كمکخواهد كرد.

1-رنگ ها

از رنگهای متضاد در لینكهای خود استفاده نمایید. این امر باعث تشخیص متنی از متنهای دیگر در صفحهء‌وب سایت می شود. همچنین از قرار دادن لینكها در برابر یکپس زمینهء الگو اجتناب نمایید. زیرا خواندن متن لینکبرای افراد بسیار مشكل خواهد شد. رنگ لینکدر خطوط پایین صفحه باید از بقیه صفحه برجسته تر و بهتر نشان داده و آسان خوانده شود.

2-ویژگی های لینك

هنوز در سراسر دنیا از نشانهء آندرلاین(زیرخط دار) برای لینکها استفاده می كنند. استفاده از "آندرلاین" برای لینك، به بازدیدكنندگان پیام واضحی در مورد اینكه كدام متن در صفحهء وب فقط متن بوده و كدام یکهایپرلینکمی باشند، می دهد. در متونی كه از آندرلاین استفاده می نمایید، دقت كنید برای مطالبی كه لینکنیستند آندرلاین استفاده نكرده و از سردرگمی افراد جلوگیری نمایید.

3-قابل رویت بودن لینك

تمامی لینکهای صفحهء‌وب خود را به صورت قابل مشاهده برای افراد قرار دهید. از پنهان كردن لینکو یا سختی حركت در صفحات خودداری نمایید. برای نمایش لینکها از برنامه نویسی اجتناب نمایید، زیرا این لینكها برای افرادی كه به دلایل امنیتی در مرورگر خود از script استفاده نمیكنند نمایش داده نخواهد شد.

4-لینکهای متنی

لینكهایی كه دارای متن می باشند كلیکبیشتری بر روی آنها نسبت به لینكهای تصویری میشود. در نظر داشته باشید هنگام ایجاد لینکبرای وب سایت خود معمولاً یکاستثناء در مورد لینكهای متنی وجود دارد كه دكمهء " خرید" میباشد.بیشترین گرایش به خرید از لینكی است كه دارای متن بوده و اصولاً بر روی لینکخالی "خرید" بدون توضیحات كلیکنمی كنند.

5-لینکهای پایدار

محل قرار گرفتن لینکباید ثابت بوده تا بازدیدكننده از طریق حركت در صفحات بتواند لینکمورد نظر را پیدا كند. از تغییر مكان لینکمانند تغییر محتوای صفحات وب اجتناب نمایید.

6-موقعیت لینك

لینکهای مهم را در محلی قرار دهید كه برای بازدید افراد، بدون حركت در صفحات آسان باشد. موقعیت لینکهای مهم باید در " نیمه بالای صفحه" باشد.

7-نوع فونت و سایز آن

برای آسان سازی نمایش وب سایت برای بازدیدكنندگان از اندازه و نوع فونت برای بهتر و راحت تر خوانده شدن مطمئن شوید.

8-لینکهای گرافیكی

اگر از لینكهای تصویری استفاده می نمایید،‌این لینکهای قابل كلیکگرافیكی باید از دیگر متون وب؛ برجسته تر مشخص تر و پرجنب و جوش تر باشند. برای این لینکهای گرافیكی از رنگهای روشن تر، متضاد و حجیم تر استفاده نمایید. حتماً هر یکاز تصاویر دارای متن مناسب توضیحی و الصاقی باشد. افراد با نگه داشتن موس بر روی تصاویر و اطلاع از محتوای متن تصاویر برای كلیکبر روی آن جذب خواهند شد.

9-تست دو بخشی

با تغییر رنگها و قرار دادن لینکها در اطراف آن می توان تست رفتاری انجام داد. و بعد از آن نظارت و پیگیری كه چه گزینه ها و چه مناطقی از صفحهء وب دارای بالاترین آمار كلیکمی باشد. آنچه از طریق حس درکمیشود ممكن است آن طور كه شما فكر می كنید قابل روئیت نباشد.

10-چشمهای تیزبین

از دوستان و اقوام خود درخواست نمایید تا از وب سایت شما دیدن كنند. آنها با اطلاعاتی كه در مورد چیزهایی كه در سایت شما می بینند بدست می آورند و بر روی آنها كلیکمیكنند، شما را هیجان زده خواهند كرد. چند جفت چشم تیزبین به شما ایده های مناسبی در مورد اینكه دیگران چه دیدی از وب سایت شما دارند وچه مطالبی توجه آنها را برای كلیکكردن جلب می كند، خواهد داد.

مطلبی که خواندید تهیه شده در تیم تحریریه شرکت طراحی سایت ، طراحی فروشگاه اینترنتی ، بهینه سازی سایت و طراحی اپلیکیشن موبایل کاسپید بود. امیدواریم که از خواندن آن نهایت استفاده را کرده باشید.

29 مهر 1394

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟

میزان رضایت کاربران: 0

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بیان کنید

برخی برند های طرف قرارداد با کاسپید
 • زعفران سحرخیززعفران سحرخیز
 • شرکت نیک کالاشرکت نیک کالا
 • صنایع غذایی مارینصنایع غذایی مارین
 • شرکت تهران داروشرکت تهران دارو
 • شرکت زرین غزال (بستنی دایتی)شرکت زرین غزال (بستنی دایتی)
 • شرکت پاکسانشرکت پاکسان
 • فدراسیون فوتبالفدراسیون فوتبال
 • بیمه رازیبیمه رازی
 • چیچکچیچک
 • بهریزانبهریزان
 • برنج آوازهبرنج آوازه
 • پخش قاسم ایرانپخش قاسم ایران
 • لینا نیکلینا نیک
 • عطر بیکعطر بیک
 • امرسانامرسان
 • صنایع غذایی هانیصنایع غذایی هانی
 • نوین زعفراننوین زعفران
 • صنایع غذایی شام شامصنایع غذایی شام شام
 • شرکت ایران گلابشرکت ایران گلاب
 • هتل مارینا پارک کیشهتل مارینا پارک کیش
 • شرکت ایرانکو (سونی)شرکت ایرانکو (سونی)
 • شرکت ساپکوشرکت ساپکو
 • چینی زرینچینی زرین
 • پمپ ایرانپمپ ایران
 • مارگارینمارگارین
 • صنایع غذایی ب.آصنایع غذایی ب.آ
 • جهان ترابر ماهانجهان ترابر ماهان
 • کیش ایرکیش ایر
 • خانه و آشپزخانهخانه و آشپزخانه
 • پارمیداپارمیدا