اخبار طراحی سایت کاسپید اخبار طراحی سایت کاسپید

رضایت 96 درصدی شرکت کنندگان سمینار تخصصی بازاریابی الکترونیک شرکت کاسپید

رضایت 96 درصدی شرکت کنندگان سمینار              تخصصی بازاریابی الکترونیک شرکت کاسپید
طبق نتایج بدست آمده، 96 درصد از شرکت کنندگان سمینار تخصصی بازاریابی الکترونیک از ابعاد گوناگون این سمینار (مکان، محتوا، پذیرایی و غیره) رضایت داشته اند.

سمینار تخصصی بازاریابی الکترونیک در تاریخ 2 الی 3 تیر ماه 1390 در محل همایشهای برج میلاد برگزار شد و آمار نظر سنجی آن، قوت قلبی است برای برگزار کننده این سمینار تا در آینده نیز نسبت به برگزاری سمینارهای بهتر و مفیدتر اقدام نماید.

رضایت 96 درصدی شرکت کنندگان سمینار تخصصی بازاریابی الکترونیک شرکت کاسپیدبرخی برند های طرف قرارداد با کاسپید
 • زعفران سحرخیززعفران سحرخیز
 • شرکت نیک کالاشرکت نیک کالا
 • صنایع غذایی مارینصنایع غذایی مارین
 • شرکت تهران داروشرکت تهران دارو
 • شرکت زرین غزال (بستنی دایتی)شرکت زرین غزال (بستنی دایتی)
 • شرکت پاکسانشرکت پاکسان
 • فدراسیون فوتبالفدراسیون فوتبال
 • بیمه رازیبیمه رازی
 • چیچکچیچک
 • بهریزانبهریزان
 • برنج آوازهبرنج آوازه
 • پخش قاسم ایرانپخش قاسم ایران
 • لینا نیکلینا نیک
 • عطر بیکعطر بیک
 • امرسانامرسان
 • صنایع غذایی هانیصنایع غذایی هانی
 • نوین زعفراننوین زعفران
 • صنایع غذایی شام شامصنایع غذایی شام شام
 • شرکت ایران گلابشرکت ایران گلاب
 • هتل مارینا پارک کیشهتل مارینا پارک کیش
 • شرکت ایرانکو (سونی)شرکت ایرانکو (سونی)
 • شرکت ساپکوشرکت ساپکو
 • چینی زرینچینی زرین
 • پمپ ایرانپمپ ایران
 • مارگارینمارگارین
 • صنایع غذایی ب.آصنایع غذایی ب.آ
 • جهان ترابر ماهانجهان ترابر ماهان
 • کیش ایرکیش ایر
 • خانه و آشپزخانهخانه و آشپزخانه
 • پارمیداپارمیدا