اخبار طراحی سایت کاسپید اخبار طراحی سایت کاسپید

انتشار زندگینامه حرفه ای حمید سپیدنام در هفته نامه آسیا

انتشار زندگینامه حرفه ای حمید سپیدنام در هفته نامه آسیا
انتشار زندگینامه حرفه ای حمید سپیدنام در هفته نامه آسیا هفته نامه آسیا در آخرین شماره خود، مطلبی با تیتر «حمید سپیدنام آنکه دانش وب ایران را دگرگون کرد» به چاپ رساند.

این مطلب که جنجال زیادی داشت گوشه ای از خدمات چند ساله کاسپید به وب ایران، زندگینامه حرفه ای حمید سپیدنام، دلایل موفقیت ایشان به عنوان کارآفرین برتر و همچنین فعالیتهای آتی برای برگزاری سمینارهای بازاریابی اینترنتی را منتشر نمود.انتشار زندگینامه حرفه ای حمید سپیدنام در هفته نامه آسیابرخی برند های طرف قرارداد با کاسپید
 • زعفران سحرخیززعفران سحرخیز
 • شرکت نیک کالاشرکت نیک کالا
 • صنایع غذایی مارینصنایع غذایی مارین
 • شرکت تهران داروشرکت تهران دارو
 • شرکت زرین غزال (بستنی دایتی)شرکت زرین غزال (بستنی دایتی)
 • شرکت پاکسانشرکت پاکسان
 • فدراسیون فوتبالفدراسیون فوتبال
 • بیمه رازیبیمه رازی
 • چیچکچیچک
 • بهریزانبهریزان
 • برنج آوازهبرنج آوازه
 • پخش قاسم ایرانپخش قاسم ایران
 • لینا نیکلینا نیک
 • عطر بیکعطر بیک
 • امرسانامرسان
 • صنایع غذایی هانیصنایع غذایی هانی
 • نوین زعفراننوین زعفران
 • صنایع غذایی شام شامصنایع غذایی شام شام
 • شرکت ایران گلابشرکت ایران گلاب
 • هتل مارینا پارک کیشهتل مارینا پارک کیش
 • شرکت ایرانکو (سونی)شرکت ایرانکو (سونی)
 • شرکت ساپکوشرکت ساپکو
 • چینی زرینچینی زرین
 • پمپ ایرانپمپ ایران
 • مارگارینمارگارین
 • صنایع غذایی ب.آصنایع غذایی ب.آ
 • جهان ترابر ماهانجهان ترابر ماهان
 • کیش ایرکیش ایر
 • خانه و آشپزخانهخانه و آشپزخانه
 • پارمیداپارمیدا