اخبار طراحی سایت کاسپید اخبار طراحی سایت کاسپید

گلدیران نیز به جمع مشتریان کاسپید اضافه گردید.

قرارداد تبلیغات گوگل شرکت گلدیران در تهران به امضا رسید. شرکت کاسپید متعهد شد که وب سایت مربوطه را بر اساس انتخاب بهترین کلمات کلیدی آنالیز کرده و با ایجاد کمپینهای مختلف، وب سایت گلدیران را در تبلیغات کلیکی گوگل در رتبه اول نمایش دهد.
آنالیز کلمات کلیدی، ایجاد استراتژی، تعیین کمترین هزینه برای انتخاب کلمات، تنظیم سیستم و ارائه گزارشات هفتگی از جمله خدمات کاسپید در دوره 3 ماهه اول قرارداد می باشد.


برخی برند های طرف قرارداد با کاسپید
 • زعفران سحرخیززعفران سحرخیز
 • شرکت نیک کالاشرکت نیک کالا
 • صنایع غذایی مارینصنایع غذایی مارین
 • شرکت تهران داروشرکت تهران دارو
 • شرکت زرین غزال (بستنی دایتی)شرکت زرین غزال (بستنی دایتی)
 • شرکت پاکسانشرکت پاکسان
 • فدراسیون فوتبالفدراسیون فوتبال
 • بیمه رازیبیمه رازی
 • چیچکچیچک
 • بهریزانبهریزان
 • برنج آوازهبرنج آوازه
 • پخش قاسم ایرانپخش قاسم ایران
 • لینا نیکلینا نیک
 • عطر بیکعطر بیک
 • امرسانامرسان
 • صنایع غذایی هانیصنایع غذایی هانی
 • نوین زعفراننوین زعفران
 • صنایع غذایی شام شامصنایع غذایی شام شام
 • شرکت ایران گلابشرکت ایران گلاب
 • هتل مارینا پارک کیشهتل مارینا پارک کیش
 • شرکت ایرانکو (سونی)شرکت ایرانکو (سونی)
 • شرکت ساپکوشرکت ساپکو
 • چینی زرینچینی زرین
 • پمپ ایرانپمپ ایران
 • مارگارینمارگارین
 • صنایع غذایی ب.آصنایع غذایی ب.آ
 • جهان ترابر ماهانجهان ترابر ماهان
 • کیش ایرکیش ایر
 • خانه و آشپزخانهخانه و آشپزخانه
 • پارمیداپارمیدا