اخبار کاسپید اخبار کاسپید

گلدیران نیز به جمع مشتریان کاسپید اضافه گردید.

قرارداد تبلیغات گوگل شرکت گلدیران در تهران به امضا رسید. شرکت طراحی سایت و مارکتینگ کاسپید متعهد شد که وب سایت مربوطه را بر اساس انتخاب بهترین کلمات کلیدی آنالیز کرده و با ایجاد کمپینهای مختلف، وب سایت گلدیران را در تبلیغات کلیکی گوگل در رتبه اول نمایش دهد.
آنالیز کلمات کلیدی، ایجاد استراتژی، تعیین کمترین هزینه برای انتخاب کلمات، تنظیم سیستم و ارائه گزارشات هفتگی از جمله خدمات کاسپید در دوره 3 ماهه اول قرارداد می باشد.


برخی برند های طرف قرارداد با کاسپید
 • زعفران سحرخیززعفران سحرخیز
 • شرکت نیک کالاشرکت نیک کالا
 • صنایع غذایی مارینصنایع غذایی مارین
 • شرکت تهران داروشرکت تهران دارو
 • شرکت زرین غزال (بستنی دایتی)شرکت زرین غزال (بستنی دایتی)
 • شرکت پاکسانشرکت پاکسان
 • فدراسیون فوتبالفدراسیون فوتبال
 • بیمه رازیبیمه رازی
 • چیچکچیچک
 • بهریزانبهریزان
 • برنج آوازهبرنج آوازه
 • پخش قاسم ایرانپخش قاسم ایران
 • لینا نیکلینا نیک
 • عطر بیکعطر بیک
 • امرسانامرسان
 • صنایع غذایی هانیصنایع غذایی هانی
 • نوین زعفراننوین زعفران
 • صنایع غذایی شام شامصنایع غذایی شام شام
 • شرکت ایران گلابشرکت ایران گلاب
 • هتل مارینا پارک کیشهتل مارینا پارک کیش
 • شرکت ایرانکو (سونی)شرکت ایرانکو (سونی)
 • شرکت ساپکوشرکت ساپکو
 • چینی زرینچینی زرین
 • پمپ ایرانپمپ ایران
 • مارگارینمارگارین
 • صنایع غذایی ب.آصنایع غذایی ب.آ
 • جهان ترابر ماهانجهان ترابر ماهان
 • کیش ایرکیش ایر
 • خانه و آشپزخانهخانه و آشپزخانه
 • پارمیداپارمیدا