اخبار طراحی سایت کاسپید اخبار طراحی سایت کاسپید

قرارداد طراحی سایت و بهینه سازی 50 وب سایت شركت هلدینگ بيزنس گلدن وی در تهران منعقد شد.

قرارداد طراحی سایت و بهینه سازی 50 وب سایت شركت هلدینگ بيزنس گلدن وی در تهران منعقد شد.

شركت هلدینگ بیزنس گلدن وی به عنوان یك هلدینگ بزرگ در زمینه تامین منابع مالی، تولید و تجارت با دارا بودن بیش از 50 زیر مجموعه قوی فعالیت می كند.
كاسپید با عقد قرارداد اولیه متعهد گردید ظرف مدت 4 ماه 50 وب سايت شامل طراحی سایت های اصلی شركتهای زير مجموعه به عنوان شاهراه های اصلی تجارت و به ازای هر شاهراه وب سایت فروشگاه های اينترنتی و وب دایركتوری جامع اطلاعات در زمینه مشاغل مربوط را ایجاد نماید.

كاسپید متعهد گردید ضمن آنالیز كامل فعالیت هر یك از شاهراه های زیر مجموعه اقدام به تدوین استراتژی واحد برای طراحی سایت ، بهینه سازی سایت و مدیریت سایت ها نماید.


برخی برند های طرف قرارداد با کاسپید
 • زعفران سحرخیززعفران سحرخیز
 • شرکت نیک کالاشرکت نیک کالا
 • صنایع غذایی مارینصنایع غذایی مارین
 • شرکت تهران داروشرکت تهران دارو
 • شرکت زرین غزال (بستنی دایتی)شرکت زرین غزال (بستنی دایتی)
 • شرکت پاکسانشرکت پاکسان
 • فدراسیون فوتبالفدراسیون فوتبال
 • بیمه رازیبیمه رازی
 • چیچکچیچک
 • بهریزانبهریزان
 • برنج آوازهبرنج آوازه
 • پخش قاسم ایرانپخش قاسم ایران
 • لینا نیکلینا نیک
 • عطر بیکعطر بیک
 • امرسانامرسان
 • صنایع غذایی هانیصنایع غذایی هانی
 • نوین زعفراننوین زعفران
 • صنایع غذایی شام شامصنایع غذایی شام شام
 • شرکت ایران گلابشرکت ایران گلاب
 • هتل مارینا پارک کیشهتل مارینا پارک کیش
 • شرکت ایرانکو (سونی)شرکت ایرانکو (سونی)
 • شرکت ساپکوشرکت ساپکو
 • چینی زرینچینی زرین
 • پمپ ایرانپمپ ایران
 • مارگارینمارگارین
 • صنایع غذایی ب.آصنایع غذایی ب.آ
 • جهان ترابر ماهانجهان ترابر ماهان
 • کیش ایرکیش ایر
 • خانه و آشپزخانهخانه و آشپزخانه
 • پارمیداپارمیدا