اخبار کاسپید اخبار کاسپید

حضور حمید سپیدنام در هفدهمین کنوانسیون جهانی راهنمایان گردشگری که توسط ریاست محترم جمهور جناب آقای دکتر روحانی افتتاح گردید.

حضور حمید سپیدنام در هفدهمین کنوانسیون جهانی راهنمایان گردشگری که توسط ریاست محترم جمهور جناب آقای دکتر روحانی افتتاح گردید.

حمید سپیدنام رئیس هیات مدیره شرکت طراحی سایت کاسپید امروز در افتتاحیه هفدهمین کنوانسیون جهانی راهنمایان گردشگری که در سالن اجلاس سران برگزار گردید و توسط ریاست محترم جمهور جناب آقای دکتر روحانی افتتاح گردید حضور یافت.


برخی برند های طرف قرارداد با کاسپید
 • زعفران سحرخیززعفران سحرخیز
 • شرکت نیک کالاشرکت نیک کالا
 • صنایع غذایی مارینصنایع غذایی مارین
 • شرکت تهران داروشرکت تهران دارو
 • شرکت زرین غزال (بستنی دایتی)شرکت زرین غزال (بستنی دایتی)
 • شرکت پاکسانشرکت پاکسان
 • فدراسیون فوتبالفدراسیون فوتبال
 • بیمه رازیبیمه رازی
 • چیچکچیچک
 • بهریزانبهریزان
 • برنج آوازهبرنج آوازه
 • پخش قاسم ایرانپخش قاسم ایران
 • لینا نیکلینا نیک
 • عطر بیکعطر بیک
 • امرسانامرسان
 • صنایع غذایی هانیصنایع غذایی هانی
 • نوین زعفراننوین زعفران
 • صنایع غذایی شام شامصنایع غذایی شام شام
 • شرکت ایران گلابشرکت ایران گلاب
 • هتل مارینا پارک کیشهتل مارینا پارک کیش
 • شرکت ایرانکو (سونی)شرکت ایرانکو (سونی)
 • شرکت ساپکوشرکت ساپکو
 • چینی زرینچینی زرین
 • پمپ ایرانپمپ ایران
 • مارگارینمارگارین
 • صنایع غذایی ب.آصنایع غذایی ب.آ
 • جهان ترابر ماهانجهان ترابر ماهان
 • کیش ایرکیش ایر
 • خانه و آشپزخانهخانه و آشپزخانه
 • پارمیداپارمیدا