نمونه کارهای طراحی سایت نمونه کارهای طراحی سایت

طراحی پرتال شرکت توزیع برق استان خراسان شمالی

طراحی پرتال شرکت توزیع برق استان خراسان شمالی

شرکت توزیع نیروی برق خراسان شمالی درنظر دارد بر مبنای آنچه که در زمینه خط مشی کیفی خود تدوین و تعریف نموده و نیز ابزار تمایل کلیه کارکنان این شرکت برای انجام تغییر و تحول در روشهای فعلی و در راستای بهبود مستمر عملکرد، بمنظور نیل به خدماتگذاری مناسب، مشفقانه و در شان مشترکان فعلی، آینده و نیز کلیه ذینفعان خود، همچنان به عنوان بهترین شرکت توزیع نیرو.ی برق «در سطح کشور باقی بماند.

 • 2 زبانه
 • خدمات الکترونیکی
برخی برند های طرف قرارداد با کاسپید
 • زعفران سحرخیززعفران سحرخیز
 • شرکت نیک کالاشرکت نیک کالا
 • صنایع غذایی مارینصنایع غذایی مارین
 • شرکت تهران داروشرکت تهران دارو
 • شرکت زرین غزال (بستنی دایتی)شرکت زرین غزال (بستنی دایتی)
 • شرکت پاکسانشرکت پاکسان
 • فدراسیون فوتبالفدراسیون فوتبال
 • بیمه رازیبیمه رازی
 • چیچکچیچک
 • بهریزانبهریزان
 • برنج آوازهبرنج آوازه
 • پخش قاسم ایرانپخش قاسم ایران
 • لینا نیکلینا نیک
 • عطر بیکعطر بیک
 • امرسانامرسان
 • صنایع غذایی هانیصنایع غذایی هانی
 • نوین زعفراننوین زعفران
 • صنایع غذایی شام شامصنایع غذایی شام شام
 • شرکت ایران گلابشرکت ایران گلاب
 • هتل مارینا پارک کیشهتل مارینا پارک کیش
 • شرکت ایرانکو (سونی)شرکت ایرانکو (سونی)
 • شرکت ساپکوشرکت ساپکو
 • چینی زرینچینی زرین
 • پمپ ایرانپمپ ایران
 • مارگارینمارگارین
 • صنایع غذایی ب.آصنایع غذایی ب.آ
 • جهان ترابر ماهانجهان ترابر ماهان
 • کیش ایرکیش ایر
 • خانه و آشپزخانهخانه و آشپزخانه
 • پارمیداپارمیدا