نمونه کارهای طراحی سایت نمونه کارهای طراحی سایت

پرتال شرکت توزیع برق استان خراسان شمالی

پرتال شرکت توزیع برق استان خراسان شمالی

طراحی سایت ، شرکت توزیع برق خراسان شمالی. شرکت توزیع نیروی برق خراسان شمالی درنظر دارد بر مبنای آنچه که در زمینه خط مشی کیفی خود تدوین و تعریف نموده و نیز ابزار تمایل کلیه کارکنان این شرکت برای انجام تغییر و تحول در روشهای فعلی و در راستای بهبود مستمر عملکرد، بمنظور نیل به خدماتگذاری مناسب، مشفقانه و در شان مشترکان فعلی، آینده و نیز کلیه ذینفعان خود، همچنان به عنوان بهترین شرکت توزیع نیروی برق در سطح کشور باقی بماند.

 • 2 زبانه
 • خدمات الکترونیکی
برخی برند های طرف قرارداد با کاسپید
 • زعفران سحرخیززعفران سحرخیز
 • شرکت نیک کالاشرکت نیک کالا
 • صنایع غذایی مارینصنایع غذایی مارین
 • شرکت تهران داروشرکت تهران دارو
 • شرکت زرین غزال (بستنی دایتی)شرکت زرین غزال (بستنی دایتی)
 • شرکت پاکسانشرکت پاکسان
 • فدراسیون فوتبالفدراسیون فوتبال
 • بیمه رازیبیمه رازی
 • چیچکچیچک
 • بهریزانبهریزان
 • برنج آوازهبرنج آوازه
 • پخش قاسم ایرانپخش قاسم ایران
 • لینا نیکلینا نیک
 • عطر بیکعطر بیک
 • امرسانامرسان
 • صنایع غذایی هانیصنایع غذایی هانی
 • نوین زعفراننوین زعفران
 • صنایع غذایی شام شامصنایع غذایی شام شام
 • شرکت ایران گلابشرکت ایران گلاب
 • هتل مارینا پارک کیشهتل مارینا پارک کیش
 • شرکت ایرانکو (سونی)شرکت ایرانکو (سونی)
 • شرکت ساپکوشرکت ساپکو
 • چینی زرینچینی زرین
 • پمپ ایرانپمپ ایران
 • مارگارینمارگارین
 • صنایع غذایی ب.آصنایع غذایی ب.آ
 • جهان ترابر ماهانجهان ترابر ماهان
 • کیش ایرکیش ایر
 • خانه و آشپزخانهخانه و آشپزخانه
 • پارمیداپارمیدا