نمونه کارهای طراحی سایت نمونه کارهای طراحی سایت

سایت شرکت خدمات انرژی تانیر

سایت شرکت خدمات انرژی تانیر

طراحی و سئو سایت شرکت خدمات انرژی تانیر با جدیدترین متدهای طراحی سایت و سئو بصورت ریسپانسیو توسط کاسپید به زبان فارسی طراحی گردید. گروه تانیر در راســتای تامیــن و بهره بــرداری از نیروگاه هــای تولیــد پراکنــده، فعالیــت خــود را از ســال 1383 آغــاز نمــوده اســت و عمــده تمرکــز ایــن شــرکت بــرروی نیروگاه هــای مقیــاس کوچــک بــا فــن آوری موتور ژنراتورهــای دائــم کار گاز ســوز مجهــز بــه سیســتم بازیافــت حــرارت و بــرودت بوده است که در جهت معرفی هرچه بهتر شرکت و جذب مخاطب از طریق اینترنت، کاسپید طراحی وب سایت سایت این شرکت را بازطراحی کرده است. 

در طراحی سایت شرکت خدمات انرژی تانیر معرفی کامل شرکت، خدمات، محصولات، پروژه های اجرا شده و در حال اجرا بهمراه بخش های اطلاع رسانی که همگی در فاز آنالیز کاسپید تحلیل و نهایی شده بود این سایت را از دیگر رقبای خود متمایز کرده است. شرکت طراحی سایت کاسپید طراحی سایت و سئو شرکت خدمات انرژی تانیر ا را بر اساس آخرین متدها و استانداردهای گوگل پیاده سازی و پس از ورود اطلاعات کامل آپلود کرد.

برخی برند های طرف قرارداد با کاسپید
 • زعفران سحرخیززعفران سحرخیز
 • شرکت نیک کالاشرکت نیک کالا
 • صنایع غذایی مارینصنایع غذایی مارین
 • شرکت تهران داروشرکت تهران دارو
 • شرکت زرین غزال (بستنی دایتی)شرکت زرین غزال (بستنی دایتی)
 • شرکت پاکسانشرکت پاکسان
 • فدراسیون فوتبالفدراسیون فوتبال
 • بیمه رازیبیمه رازی
 • چیچکچیچک
 • بهریزانبهریزان
 • برنج آوازهبرنج آوازه
 • پخش قاسم ایرانپخش قاسم ایران
 • لینا نیکلینا نیک
 • عطر بیکعطر بیک
 • امرسانامرسان
 • صنایع غذایی هانیصنایع غذایی هانی
 • نوین زعفراننوین زعفران
 • صنایع غذایی شام شامصنایع غذایی شام شام
 • شرکت ایران گلابشرکت ایران گلاب
 • هتل مارینا پارک کیشهتل مارینا پارک کیش
 • شرکت ایرانکو (سونی)شرکت ایرانکو (سونی)
 • شرکت ساپکوشرکت ساپکو
 • چینی زرینچینی زرین
 • پمپ ایرانپمپ ایران
 • مارگارینمارگارین
 • صنایع غذایی ب.آصنایع غذایی ب.آ
 • جهان ترابر ماهانجهان ترابر ماهان
 • کیش ایرکیش ایر
 • خانه و آشپزخانهخانه و آشپزخانه
 • پارمیداپارمیدا